logo Karakterwijn een (h)eerlijke streekwijn!
KarakterwijnKarakterwijnKarakterwijnKarakterwijnKarakterwijn

Wijnadvies

Wijnadvies is veelal gebaseerd op vragen van één klant van zo wel de individuele particulier, als bedrijven of instellingen. Bijvoorbeeld wanneer aankoopadvies gewenst is! Dan kan dit gestructureerd opgezet worden, hetgeen leidt tot een afgewogen aanvulling van de wijnkelder. De jaargangen, het terroir en typiciteiten zullen nauw betrokken worden bij het uit te brengen advies.


Ook is het mogelijk om bij menukaarten bijpassende te adviseren, die een afgewogen wijn-spijscombinatie vormen. Hierbij wordt er steeds van uitgegaan dat er interactie (smaakverandering van minimaal één van de gecombineerde producten plaatsvindt) tussen de wijn en het gerecht wordt ervaren.